You are currently viewing Automatyczny pomiar wody opadowej

Automatyczny pomiar wody opadowej

W Polsce opadów jest dosyć sporo. W niektórych porach roku pada niemal co drugi dzień. Deszcz jest oczywiście pożyteczny, ale głównie na wsi. W miastach robi się z tego powodu problem, ponieważ na większości terenów woda nie może wnikać bezpośrednio w glebę. W miastach działa za to kanalizacja deszczowa, której zadaniem jest odprowadzanie wód opadowych.

Dlaczego potrzebujemy dokładnego opomiarowania wód opadowych?

dokładne opomiarowanie wód deszczowychWody opadowe w mieście to oczywiście problem. Bez systemu ich odprowadzania nasze ulice zalałyby się wodą. Istniejąca sieć studzienek niweluje natomiast ten problem, odprowadzając wody tam, gdzie być powinny. Kanalizacja deszczowa jest potrzebna w mieście równie mocno jak kanalizacja ściekowa

buy stromectol online

, proszę jednak nie mylić ze sobą tych pojęć, ponieważ jest to zupełnie coś innego. Wydajne systemy kanalizacji deszczowej potrzebują odpowiednich systemów do mierzenia wielkości opadu. Wiedzmy, że dokładne opomiarowanie wód deszczowych jest istotne ze względu na zachowanie wydajności systemu. Alarm dotyczący przekroczenia pewnych barier związanych z wodami opadowymi musi być odpowiednio zinterpretowany przez system reagujący, który następnie uruchamia procedurę zapobiegawczą. Jednak bez odpowiednich urządzeń pomiarowych takiego alarmu po prostu nie będzie, a to może doprowadzić do groźnej katastrofy. Dlatego właśnie stosuje się systemy pomiarowe oparte na dużych przepływomierzach, które rejestrują aktualne przesyłanie przez nie wody.

W wielkich miastach, które położone są w obszarach depresji, zagrożenie zalaniem jest jeszcze większe. Tam wody odprowadzają pompy, a w sytuacji, gdy nie są one w stanie nadążyć z wydajnością, to reakcja musi być natychmiastowa. Przepływomierze automatyczne w takiej sytuacji mogą nawet uratować życie wielu milionów ludzi zamieszkujących dany teren.