Badania ultradźwiękowe wykrywa uszkodzenia materiału

Metoda testowania, podczas której wykorzystywane są wibracje mechaniczne podobne do fal dźwiękowych, ale o wyższej częstotliwości służy do badania wytrzymałości metalu innych materiałów. Strumień energii ultradźwiękowej jest kierowany do badanego obiektu.

Dokładne pomiary uszkodzeń dzięki badaniom ultradźwiękowym

badania ultradźwiękoweWiązka przechodzi przez obiekt z niewielką stratą, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest przechwytywana i odbijana przez nieciągłość. Stosuje się tutaj technikę odbijania impulsów ultradźwiękowych. Ten system badań jakimi są badania ultradźwiękowe wykorzystuje przetwornik, który zmienia energię elektryczną w energię mechaniczną. Przetwornik jest wzbudzany przez napięcie o wysokiej częstotliwości, co powoduje mechaniczne wibrowanie materiału. Wibracje te są przekazywane do części testowej przez płyn sprzęgający, zwykle film olejowy. Kiedy impuls fal ultradźwiękowych uderza w nieciągłość w badanej części, jest odbijany z powrotem do punktu początkowego. W ten sposób energia powraca do przetwornika. Przetwornik służy teraz jako odbiornik energii odbitej. Wykrywanie, lokalizacja i ocena nieciągłości stają się możliwe, ponieważ prędkość dźwięku przez dany materiał jest stała, co umożliwia pomiar odległości, a względna amplituda odbitego impulsu jest mniej więcej proporcjonalna do wielkości odbłyśnika. Jedną z najbardziej przydatnych cech badań ultradźwiękowych jest możliwość określenia dokładnej pozycji nieciągłości w spoinie. Ta metoda testowania wymaga wysokiego poziomu szkolenia i kompetencji operatorów i zależy od ustanowienia i zastosowania odpowiednich procedur testowych.

Ta metoda badawcza może być stosowana do materiałów żelaznych i nieżelaznych, często jest odpowiednia do testowania grubszych sekcji dostępnych tylko z jednej strony i może wykrywać delikatniejsze defekty, które mogą nie być tak łatwo wykrywalne podczas innych testów.