You are currently viewing Budowa zaawansowanych konstrukcji morskich

Budowa zaawansowanych konstrukcji morskich

Konstrukcja offshore to każda konstrukcja czy instalacja, która pracuje na pełnym morzu. Do tej kategorii zaliczają się platformy wiertnicze i badawcze, instalacje suchych doków morskich, oraz wszystkie konstrukcje użytkowe, które z konkretnego powodu zostały zbudowane poza suchym lądem. 

Nowoczesne konstrukcje nawodne

stabilne konstrukcje offshoroweJako konstrukcje offshore zalicza się również statki

, posiadające wyposażenie do obsługi instalacji morskich, z reguły zastępujące dźwigi w portach cargo i przeładunkowych. Konstrukcje te wymagają znacznie odmiennego projektu niż jakiekolwiek budowle na stałym lądzie, i często wykonywane są przez załogi nurków

buy augmentin online

, wspomagane statkami posiadającymi narzędzia pozwalające na ulokowanie dowolnej instalacji na otwartym morzu, i ustabilizowanie jej konstrukcji tak by nie była ona narażona na przeciążenia w żadnym momencie. Najbardziej stabilne konstrukcje offshorowe mogą znosić ogromne obciążenia, złą pogodę czy bardzo intensywne wykorzystanie bez zużycia i zmęczenia materiału, a najlepsze z nich są wykorzystywane od kilku dekad bez przerwy, z tak samo dużym powodzeniem. Firmy które budują takie konstrukcje zajmują się również tworzeniem statków, przeznaczonych do współpracy z niektórymi ich rodzajami. Takie statki mogą być ruchomymi dźwigami przeładunkowymi, przenoszącymi kontenery z towarem, paliwem czy narzędziami ze statków transportowych na pokład danej konstrukcji i odwrotnie, lub też statkami transportowymi, przystosowanymi do zabierania surowej ropy z platformy na teren rafinerii.

Budowa nowej konstrukcji zależna jest przede wszystkim od jej zastosowania i wielkości. Stacje badawcze to z reguły tymczasowe, łatwe do postawienia instalacje, podczas gdy duże platformy wiertnicze mogą być bardzo trudne do postawienia.