You are currently viewing Czym jest syndrom DDA?

Czym jest syndrom DDA?

Alkoholizm to poważny problem, z którym borykają się miliony ludzi na świecie. Najczęściej jest sposobem na radzenie sobie z trudnościami, po czym staje się nawykiem, który rujnuje życie chorego i jego rodziny. Wiele osób nie przyznaje się do nadmiernego picia lub stara się ukryć trudną sytuację. Niestety, razem z nimi cierpią jego najbliżsi, którzy nie zawsze są w stanie skutecznie im pomóc. 

Kim są DDA i z jakimi trudnościami się borykają? 

dda - WrocławKiedy w rodzinie pojawia się alkoholizm, ma on największy wpływ na dzieci. Nieprzygotowane emocjonalnie i nierozumiejące często powagi problemu młode osoby nie rozumieją, dlaczego spotykają ich odrzucenie, życie w stresie i poczucie wstydu. W związku z takimi trudnościami wykształcają pewne cechy przystosowawcze jako odpowiedź na zaburzone warunki rozwoju, których spektrum nazywane jest syndromem DDA. Cechami, które pojawiają się u takich osób, są m.in. niskie poczucie wartości, nieumiejętność budowania relacji, strach przed odrzuceniem, silna potrzeba kontroli, lęk przed zmianami czy poczucie samotności i zamykanie się w sobie. Podejrzewając u siebie ten problem, warto zgłosić się na terapię dda – Wrocław oferuje usługi wielu specjalistów, którzy pomogą zagubionym w życiu osobom zbudować na nowo swoją tożsamość i pewność siebie. Dzięki pomocy psychologicznej osoby dotknięte DDA przezwyciężą swoje ograniczenia i uwierzą, że zasługują na szacunek, przyjemności i rozrywkę. Zrozumieją, że są wspaniałe takie, jakie są i pozbędą się poczucia wyobcowania. 

Terapia syndromu DDA pozwala wyeliminować dysfunkcyjne mechanizmy powstałe w wyniku trudnego dzieciństwa i nauczyć się na nowo, jak budować zdrowe i satysfakcjonujące relacje. Ludzie psychicznie naznaczeni alkoholizmem bliskich osób są bardzo dojrzali i często bardzo zdeterminowani, aby zrozumieć siebie i uwolnić się od przeszłości.