Dlaczego musimy kompensować moc bierną?

Odbiorniki prądu przemiennego, które wszyscy mamy w domu, pobierają z elektroenergetycznych sieci zasilających energię czynną przetwarzaną następnie na pracę użyteczną i ciepło strat, a także moc bierną indukcyjną nie wykonującą żadnej pracy, lecz warunkującą poprawną pracę tych odbiorników.

Jak korzystać z kompensacji mocy biernej?

kompensacja mocy biernejDostawcy zarabiają na tym, że dostarczają jak najwięcej energii czynnej przy jak najmniejszych stratach. Mocy bierna powoduje straty cieplne i zmniejsza sprawność linii kablowych oraz transformatorowych. Zastosowanie urządzeń, które zmniejszą emitowanie mocy biernej zwane jest kompensacją mocy biernej. Kompensacja mocy biernej pozwala na zmniejszenie współczynnika mocy, wydłuża żywotność kabli oraz innych elementów sieci zasilających. Dodatkowo zmniejsza spadek składowej prądu. Duża ilość wytworzonej mocy biernej przekłada się na większy rachunek za energię elektryczną. Współczynnik mocy biernejtolerowany przez dostawców prądu waha się od 0,2 do 0,4. Jeśli przekroczysz ustalony przez twojego operatora współczynnik, zacznie naliczać Ci dodatkowe opłaty. Warto zaopatrzyć się w potrzebne urządzenia kompensacyjne, np. baterie kondensatorów, co pozwoli zmniejszyć kwotę rachunku. Kompensacja mocy biernej jest opłacalna, jeśli straty miesięczne wynoszą ok.500 zł. Należy dobrać odpowiednią moc układu do kompensacji mocy biernej poprzez wykonanie pomiaru analizatorem sieci.

Dostawcy energii zarabiają na dostarczonej do odbiorcy energii czynnej zależy im, aby mogli przesyłać jak największą ilość tej energii, przy jednocześnie jak najmniejszych jej stratach i zachowaniu wymaganych parametrów. O ilości strat decyduje prąd jaki płynie przez elementy sieci, a jego wartość zależna jest od parametru zwanego mocą pozorną.