Dofinansowanie turnusu regabiliatcyjnego pfron

 

Misją fundacji pfron jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Organizacja dba o utrzymanie miejsc pracy. Zapewnia dopłaty do pensji osób niepełnosprawnych. Pomagamy przedsiębiorcom opłacać składki ZUS. Ponadto fundacja opłaca warsztaty terapii zajęciowej.

Zasady uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pfron

turnusy rehabilitacyjne pfronWażnym aspektem w życiu osób niepełnosprawnych jest rehabilitacja. Regularnie prowadzone są turnusy rehabilitacyjne pfron w różnych ośrodkach w kraju. Trwają one co najmniej 14 dni. Turnusy mają odpowiedni program ćwiczeń dopasowany do konkretnych schorzeń. Bierze w nich udział kadra specjalistów. Rehabilitacja mobilizuje uczestników do kontaktów z otoczeniem. W przeciwieństwie do pobytów w sanatorium w takich turnusach przykłada się uwagę do działań grupowych. Turnusie rehabilitacyjnym organizowanym przez pfron może wziąć udział każda osoba niepełnosprawna. Niezdolna całkowicie lub częściowo do pracy. W przypadku osób niepełnoletnich w turnusie może wziąć udział również rodzic. Opiekunem musi być osoba pełnosprawna. W przypadku turnusów z zabiegami fizykoterapeutycznymi wymagane jest zaświadczenie lekarza o obecnym stanie zdrowia uczestnika. Starając się o udział w turnusie trzeba spełnić pewne kryterium dochodowe. Wysokość dofinansowania udziału w turnusie zależy od stopnia niepełnosprawności uczestnika. Otrzymane dofinansowane może zostać jedynie wykorzystane przez osobę, która je otrzymała. Tylko raz w danym roku kalendarzowym można starać się o dofinansowanie w turnusie rehabilitacyjnym dofinansowanym przez pfron.

W wielu popularnych sanatoriach przeprowadzane są turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Również nad morzem i w górach są zlokalizowane ośrodki, gdzie odbywają turnusy rehabilitacyjne w ramach pfron. Panuje tam przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do każdego gościa. Takie ośrodki są w pełni dopasowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.