Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

 

Pracuję w firmie zajmującej się gospodarką wszelkiego rodzaju odpadów. Większość naszych klientówto duże firmy produkcyjne oraz gospodarstwa ale zdarzają się także osoby prywatne. Gdy ktoś zleci nam zajęcie się wytworzonymi przez niego odpadami może być pewien, że nasza firma je odbierze, w bezpieczny sposób przetransportuje oraz zutylizuje.

Odbierzemy od ciebie odpady niebezpieczne

odbiór odpadów niebezpiecznychNie ma nic ważniejszego niż działania podjęte na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Odbieramy wszystkie odpady, jednak specjalizujemy się w tych niebezpiecznych. Sprawny odbiór odpadów niebezpiecznych przeprowadzamy zachowując wszystkie, niezbędne środki bezpieczeństwa. Do odpadów zakwalifikowanych jako niebezpieczne zaliczamy przede wszystkim te pochodzące z przemysłu i rolnictwa jak na przykład oleje odpadowe, baterie i akumulatory, materiały zawierające azbest a także odpady pochodzenia medycznego i weterynaryjnego. Charakteryzują się one cechami, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska dlatego gospodarka nimi wymaga szczególnych zasad postępowania. Są one korozyjne, łatwopalne, radioaktywne,toksyczne oraz reaktywne z elementami środowiska zewnętrznego. Każdy element gospodarki materiałami niebezpiecznymi został szczegółowo uregulowany przepisami. Przewóz takich materiałów może się odbywać jedynie specjalnymi, odpowiednio oznakowanymi pojazdami. Kierowcy muszą przejść kursy uprawniające ich do takiego transportu. W wielu miastach są również wyznaczone specjalne trasy, z których musi korzystać transport materiałów niebezpiecznych.

Po dostarczeniu do celu są one segregowane, następnie poddawane badaniom laboratoryjnym a na koniec poddawane unieszkodliwianiu. Celem całego procesu jest wyeliminowanie czynników szkodliwych. I tak dzień po dniu dbamy o nasze środowisko naturalne.