Historia klimatyzacji elektrycznej

Od czasów prehistorycznych do chłodzenia używano śniegu i lodu. Działalność polegająca na zbieraniu lodu w okresie zimowym i przechowywaniu go w lecie stała się popularna pod koniec XVII wieku. Praktykę tę zastąpiono mechanicznymi maszynami do wytwarzania lodu. Mówi się, że podstawowa koncepcja klimatyzacji została zastosowana w starożytnym Egipcie, gdzie trzciny były zawieszone w oknach i zwilżone cieknącą wodą.

Pierwsza nowoczesna klimatyzacja elektryczna

klimatyzacja świętokrzyskieParowanie wody chłodziło powietrze wpadające przez okno. Proces ten powodował również, że powietrze stawało się bardziej wilgotne, co było korzystne w suchym pustynnym klimacie. Inne techniki w średniowiecznej Persji obejmowały użycie cystern i wież wiatrowych do chłodzenia budynków w gorącym sezonie. Stworzenie nowoczesnej elektrycznej jednostki klimatyzacyjnej (do której należy m.in. klimatyzacja świętokrzyskie) i przemysłu przypisuje się amerykańskiemu wynalazcy Willisowi H. Carrierowi. Po ukończeniu Cornell University Carrier znalazł pracę w Buffalo Forge Company. Pierwszy klimatyzator zaprojektowany i zbudowany w Buffalo w stanie Nowy Jork przez Carriera rozpoczął pracę 17 lipca 1902 r. Wynalazek Carriera, zaprojektowany w celu poprawy kontroli procesu produkcyjnego w drukarni, kontrolował nie tylko temperaturę, ale także wilgotność. Carrier wykorzystał swoją wiedzę na temat podgrzewania obiektów parą i odwrócił proces. Zamiast wysyłać powietrze przez gorące cewki, wysłał je przez zimne cewki (wypełnione zimną wodą). Powietrze zostało schłodzone, dzięki czemu można było kontrolować ilość wilgoci w powietrzu, co z kolei umożliwiło kontrolowanie wilgotności w pomieszczeniu.

Kontrolowana temperatura i wilgotność pomogły utrzymać spójne wymiary papieru i wyrównanie atramentu. Później zastosowano technologię Carriera w celu zwiększenia wydajności w miejscu pracy, a The Carrier Air Conditioning Company of America została utworzona w celu zaspokojenia rosnącego popytu. Z czasem zaczęto stosować klimatyzację, aby poprawić komfort w domach i samochodach.