You are currently viewing Jak powstają studnie głębinowe?

Jak powstają studnie głębinowe?

Studnie nie cieszą się taką popularnością jak jeszcze kilka lat temu. Mimo to, nadal dosyć często się z nich korzysta, szczególnie w celu podlewania upraw. Ważne jest jednak, w jaki sposób dana studnia zostaje wybudowana i z jakiej jakości wód pozwoli ona czerpać.

Jak wierci się studnie?

wiercenie studniStudnie są obecnie zdecydowanie rzadziej wykorzystywane niż jeszcze kilka, kilkanaście lat temu. Mimo to nadal dla wielu gospodarstw, to jedyna rozsądna alternatywa gdy nie mają one dostępu do instalacji wodociągowej. Aby móc czerpać z wysokiej jakości wód w celach konsumpcyjnych, warto wybudować studnie głębinową. W takim celu należy znaleźć firmę, która będzie w stanie dla nas wykonać wiercenie studni, w efekcie czego będzie możliwe czerpanie ze znacznie lepszej jakości wód głębinowych, a nie gruntowych. Taka studnia powstaje poprzez wiercenie, gdyż jest to jedyny sposób aby dostać się do położonych głęboko pod ziemią zasobów wód podziemnych. Każde wiercenie takiej studni poprzedzone jest badania geologicznymi i wytyczeniem strefy ochronne dla studni. Odwiert pod studnie głębinową wykonuje się zaś na głębokości co najmniej kilkudziesięciu metrów, przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Następnie zaś tak powstałą studnie zabezpiecza się specjalną rurą z polipropylenu, która jest znacznie bardziej odporna i szczelna niż dawne studnie z kręgów betonowych. Czas wykonania odwiertu pod studnie zależy od profesjonalizmu ekipy wykonującej odwiert, oraz oczywiście ukształtowania terenu i głębokości zasobów wód podziemnych.

Studnie są zdecydowanie mniej popularne niż kilkanaście lat temu, ale nadal korzysta się z nich dosyć powszechnie. Są niezbędnym wyposażeniem w przypadku gospodarstw, które nie maja dostępu do instalacji wodociągowej. Najlepsza jakościową wodę można czerpać ze studni głębinowych.