You are currently viewing Jak typ rur jest najwytrzymalszy?

Jak typ rur jest najwytrzymalszy?

Instalacje kanalizacyjne, podobnie jak innego typu instalacje przesyłowe, mogą przebiegać przez różnego rodzaju teren. Dlatego też muszą być dostoswane do różnego rodzaju czynników zewnętrznych, potencjalnie groźnych dla ich integralności. Szczególnie mowa o tych odcinkach takich instalacji, które przebiegają pod szlakami komunikacyjnymi.

Jaki typ rur wykorzystuje się pod przejazdami?

odpowiednie rury pod przejazdInstalacja kanalizacyjna, aby mogła działać bez większych problemów przez dłuższy czas, musi być zbudowana z różnych komponentów. Wszystko dlatego, że na różnych odcinkach jest narażona na zupełnie różne czynniki obciążające. Szczególnie ważną rolę odgrywają odpowiednie rury pod przejazd, które muszą być najbardziej odporne. Oprócz typowych obciążeń dla instalacji kanalizacyjnych, w takich miejscach dochodzi jeszcze kolejny bardzo poważny czynnik obciążający jakim jest ciężar przejeżdżającego pojazdu. Dlatego też rury pod przejazd przede wszystkim muszą być odporne na obciążenia natury mechanicznej. Zazwyczaj więc tego tpyu rury sa tworzone z tworzyw sztucznych, takich jak poliuretan czy też PCV. Jak się okazuje, tego typu tworzywa okazują się być zdecydowanie najbardziej odporne na tak poważne czynniki obciążające. Oprócz tego, rury stosowane pod przejazdami, musza być również odporne na zmiany temperatur, ze względu na to, że znajdują się one zaraz pod powierzchnią gruntu. Oprócz tego, muszą być odporne na inne czynniki, które sa typowe dla instalacji kanalizacyjnej, jako całości, czyli na przykład na korozję.

Instalacje przesyłowe są narażone na wiele różnego tpyu negatywnych czynników. Mogą one spowodować, że instalacje te ulegną rozszczelnieniu oraz, w przypadku dłuższego narażenia na czynniki obciążające – nawet awarii. Dlatego tez materiały użyte do budowy tych instalacji powinny być odporne na tego typu niekorzystne czynniki.