You are currently viewing Klasy bezpieczeństwa sejfów

Klasy bezpieczeństwa sejfów

Zasadniczo każdy sejf może zostać otwarty przez osoby nieupoważnione, jeżeli przy użyciu odpowiednich metod manipuluje się nim lub włamuje do niego, a czas na to jest wystarczający. Przy zastosowaniu odpowiednich metod konstrukcyjnych można jednak zwiększyć wysiłek potrzebny do otwarcia sejfu do tego stopnia, że środki techniczne i umiejętności sprawcy nie są wystarczające.

Zabezpieczenia sejfu przed włamaniem

sejfy domoweZabezpieczenia tego typu ograniczają także czas potrzebny do otwarcia sejfu lub podczas próby jego otwarcia prowadzą do interwencji sił bezpieczeństwa. Ponadto metody konstrukcyjne sejfów w klasie premium mogą wymagać destrukcyjnych procedur włamania, które również niszczą zawartość sejfu do tego stopnia, że staje się on bezwartościowy dla sprawców. Certyfikowanym sejfom klas 0 do 6 (do których zaliczyć można również sejfy domowe) przyporządkowane są odpowiednie jednostki odporności, które zostały potwierdzone testami włamaniowymi w certyfikowanych laboratoriach. Oznaczane są wówczas dwie wartości. Mniejsza wartość jednostki oporu odnosi się do tzw. częściowego przebicia, dzięki któremu możliwy jest dostęp do części zawartości sejfu. Większa wartość odnosi się do pełnego dostępu, w którym można uzyskać dostęp do całej zawartości sejfu. Jednostki oporu są określane z uwzględnieniem różnych możliwych narzędzi i metod docierania. Szczegóły nie są publikowane, aby nie dawać potencjalnym sprawcom żadnych wskazówek co do tego, ile czasu zajmuje włamanie do sejfu przy użyciu danych narzędzi.

Szafy pancerne i sejfy, które nie spełniają wymogów dzisiejszej klasy 0, są z założenia uznawane jako możliwe do otwarcia lub manipulacji w ciągu kilku minut. W praktyce odporność na włamanie wyższych klas bezpieczeństwa oznacza, że czas potrzebny na próby włamania może wynosić od kilku godzin do kilku dni.