You are currently viewing Konstrukcja szczelnych szamb plastikowych

Konstrukcja szczelnych szamb plastikowych

Szambo jest terminem o różnorakich znaczeniach: służy do opisania podziemnego zbiornika (uszczelnionego na dole) lub studni mocującej (nie zaplombowanej na dole). Może być stosowany do tymczasowego zbierania i gromadzenia nieczystości jako część systemu sanitarnego.

Konstrukcja szczelnych szamb plastikowych jest dość skomplikowana

szamba szczelne plastikoweTradycyjnie jako szambo określa się głęboko wkopaną cylindryczną komorę w ziemi, o średnicy 1 metra i głębokości 2-3 metrów lub o zbliżonych rozmiarach. Ich wygląd z zewnątrz jest podobny do wyglądu studni głębinowej.Współczesne szamba zawierają jeden lub więcej zbiorników betonowych lub plastikowych o pojemności od 4000 do 7500 litrów. Jeden koniec zbiornika jest połączony z rurą ścieków wlotowych, a drugi do pola septycznego. Zwykle te połączenia rurowe są wykonane tak, że kształtem przypominają literę T, umożliwiając dostawanie płynu do środka i wyjście bez zakłócania w jakikolwiek sposób tego, co znajduje się na powierzchni. W dzisiejszych czasach szamba szczelne plastikowe składają się zazwyczaj z dwóch komór, wyposażonych w pokrywy włazów, oddzielonych ścianką rozdzielającą z otworami usytuowanymi w połowie drogi między podłogą a dachem zbiornika.Pozostałe zanieczyszczenia zostają uwięzione i wyeliminowane w glebie, przy czym nadmiar wody jest eliminowany przez perkolację do gleby, przez odparowanie i przez wychwytywanie przez system korzeniowy roślin, lub ewentualnie poprzez przedostanie się do wody gruntowej lub wód powierzchniowych.

Sieć rurowa, często układana w wykopie wypełnionym kamieniem (patrz płytka płacząca), rozprowadza ścieki w terenie przez wiele otworów odwadniających w sieci. Wielkość pola spustowego jest proporcjonalna do objętości ścieków i odwrotnie proporcjonalna do porowatości pola drenażowego.