You are currently viewing Konwersje pojazdów dostawczych

Konwersje pojazdów dostawczych

Konwersje samochodów dostawczych są bardzo często najtańszym rozwiązaniem problemów z inwentarzem parków maszynowych. Pojazdy mogą być bowiem wyposażane w zamkniętą przestrzeń transportową w miejscu otwartej ładowni i odwrotnie, może być ona zamontowana w miejscu dotychczasowej ładowni bardzo szybko.

Zabudowy do pojazdów dostawczych o średniej ładowności

zabudowy samochodów dostawczychTego typu konwersje można wykonać w wielu warsztatach samochodowych, obsługujących pojazdy dostawcze. Z racji iż zabudowy samochodów dostawczych nie wymagają ingerencji w konstrukcję nadwozia czy ramy samochodu, w żaden sposób nie wpływają na jego pracę i zużycie paliwa, czy też trwałość podzespołów. Nie są one również traktowane jako stałe modyfikacje, gdyż zabudowana przestrzeń transportowa do samochodu dostawczego może równie szybko zostać usunięta, a na jej miejsce wstawiona może zostać laweta do transportu pojazdów lub otwarta ładownia, lub nawet wyspecjalizowana chłodnia czy sekcja transportowa. Konwersje pojazdów są idealnym rozwiązaniem dla firm zaopatrujących się w używane samochody dostawcze, gdyż umożliwia dostosowanie ich do potrzeb bardzo niewielkim kosztem, a całkowita cena pojazdu zazwyczaj jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna niż koszt zakupu fabrycznie nowego pojazdu. Jest to w szczególności widoczne przy konwersjach wyspecjalizowanych, gdyż pojazdy chłodnicze czy jednozadaniowe należą do dość kosztownych inwestycji, więc zabudowanie i konwersja standardowego samochodu wymaga o wiele mniejszego nakładu finansowego.

Zabudowy wykonywane są bardzo szybko, zazwyczaj już w kilka godzin od dostarczenia samochodu do warsztatu. Jakość i wytrzymałość konstrukcji nie odbiega jednak od fabrycznej jakości przestrzeni transportowych samochodów dostawczych, a w wielu przypadkach jest nawet wyższa.