Możliwość korzystania z obiektów sportowych i socjalnych – jako jeden z motywatorów

Pracownicy, którzy mieszkają daleko od dużych aglomeracji miejskich, zakład pracy traktują często nie tylko jako miejsce, gdzie zarabiają pieniądze, potrzebne im do przeżycia, ale jak swój dom, w którym mogą również odpocząć.

Przeprowadzki – Polkat Szczecinto najlepszy wybór w Zachodniopomorskim

 

Dlatego też przedsiębiorstwa, szczególnie te, które zajmują się ciężką pracą, na przykład przeprowadzki- Polkat Szczecin inwestują w stworzenie świetlic, w których pracownik może odpocząć podczas przerw, a wiele z nich umożliwia swoim pracownikom skorzystanie z klubów sportowych czy ośrodków dla pracowników i ich rodzin. Jestto dość kosztowne dla organizacji, ale niesie za sobą określone korzyści: stwarza więź pomiędzy pracownikiem i jego rodziną a organizacją, dzięki czemu wzrasta zaangażowanie i lojalność pracownika.

przeprowadzki - Polkat SzczecinUkazuje dobry wizerunek firmy wśród lokalnej społeczności. Dają zatrudnionym okazję do zaangażowania się w sprawy organizacji, z korzyścią dla organizacji i innych pracowników. Pomaga w utrzymaniu kondycji fizycznej i zdrowia. Do innych motywatorów pozapłacowych o charakterze materialnym, stosowanych w przedsiębiorstwach można zaliczyć: udziały, ubezpieczenia, pracownicze programy emerytalne, program korzyści pracowniczych – przedsiębiorstwo wykupuje pakiet usług finansowych dla swojego pracownika. W ten sposób uzyskuje on korzystniejsze warunki, niż w przypadku indywidualnego zamówienia, studia MBA, studia podyplomowe, udział w prestiżowych konferencjach, nauka języka obcego, która obejmuje nie tylko naukę w grupach, ale również konwersację i lekcje z indywidualnym nauczycielem, imprezy okolicznościowe i specjalne – na które wstęp mają wszyscy pracownicy, do tego przedsiębiorstwo może organizować specjalne wyjazdy integracyjne dla określonych grup pracowniczych (przeważnie jestto powiązane ze specjalnymi projektami – wówczas na takie wyjazdy jadą grupy biorące udział w danym projekcie), kupony podarunkowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Takie motywatory są z pewnością cenione przez pracowników, którzy ciężko pracują. Wiadomo bowiem, że oprócz motywatora finansowego zależy im również na odpoczynku i innych benefitach.