Ochrona przeciwpożarowa pracowników magazynu

Audyty i kontrole w firmach często wykazują nieprawidłowości związane z ochroną przeciwpożarową w firmach. Nieprzygotowanie pracodawców i pracowników do sytuacji kryzysowej, w której zagrożone jest zdrowie i życie ludzi może doprowadzić do tragedii. Na szczęście jestto zjawisko spotykane oraz rzadziej. Dobre przygotowanie może procentować w przyszłości.

Jak sporządzić precyzyjną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego magazynu?

precyzyjna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego magazynuNa szczególne ryzyko narażeni są pracownicy, którzy wykonują swoją pracę w bezpośredniej bliskości chemikaliów i substancji łatwopalnych. To przede wszystkim ich interesuje precyzyjna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego magazynu, w którym pracują. Natomiast na pracodawcy, jako na zarządcy lub właścicielu takiego budynku spoczywa obowiązek nie tylko sporządzenia takich instrukcji ale także przestrzegania ich i dbania, aby postępowali tak wszyscy pracownicy. Tak więc w szczególności pracodawca, lub uprawniony przez niego kierownik, powinien zwracać uwagę na zachowania pracowników takie jak palenie wyrobów tytoniowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych czy też nieostrożne obchodzenie się z materiałami łatwopalnymi . W przypadku niedopilnowania takich sytuacjito właśnie pracodawca będzie musiał ponieść nieprzyjemne konsekwencje. Nawet gdyby udało mu się udowodnić winę pracownika, mogą nastąpić problemy z wypłatą odszkodowania, a zniszczonego dobytku nie będzie się już dało odtworzyć. Ponadto żadne pieniądze nie są w stanie przywrócić życia ani zdrowia pracownika, który mógłby ucierpieć w wyniku pożaru.

Zarówno pracodawcy jak i pracownicy powinni patrzeć sobie wzajemnie na ręce w kwestii ochrony przeciwpożarowej. Przestrzeganie przepisów leży przecież w ich wspólnym interesie. Dla pracownika jestto zachowanie zdrowia i życia, a dla pracodawcy wywiązanie się z powierzonej mu odpowiedzialności oraz zachowanie dobytku w dobrym stanie i dalsze prowadzenie i rozwijanie działalności.