You are currently viewing Podatki są obowiązkowe dla każdego

Podatki są obowiązkowe dla każdego

 

Któż z nas nie słyszał stwierdzenia, że jedyne co w życiu jest pewne,to podatki i śmierć. Ileż prawdy jest w tym powiedzeniu! Dzięki obowiązkowym opłatom, każdy z nas utrzymuje państwo i zapewnia ciągłość opieki medycznej, socjalne oraz umożliwia rozbudowę miast, dróg i realizację wielu inwestycji. Państwo funkcjonuje dzięki nam a my dzięki niemu mamy możliwości.

Zmorą każdego przedsiębiorcy są podatki VAT

podatekJeżeli prowadzisz działalnośćto doskonale wiesz, że każdego miesiąca musisz zapłacić składki ZUS za siebie i pracowników, oraz przelać należny Urządowi Skarbowemu podatek. Opłaty te są sporym obciążeniem dla pracodawców i choć prawo umożliwia nowym przedsiębiorcą płacić niższe składki,to i tak i tak są znacznym, co miesięcznym kosztem. Jeżeli prowadzimy sprzedaż detaliczną lub hurtową,to opłata VAT będzie największym kosztem zaraz po podatku dochodowym, który również musimy uiścić do Urzędu Skarbowego. Różnica między podatkiem naliczonym a należnym będzie wymaganą do zapłaty kwotą. Każdy produkt, każda usługa w naszym kraju jest opodatkowana dzięki czemu państwo ma zagwarantowane stałe dochody. Z naszych składek społecznych są wypłacane zasiłki i renty a z podatków między innymi są utrzymywani posłowie i wszyscy pracownicy administracji państwowej. Jeżeli chcemy działać legalnieto nie unikniemy tych wszystkich, stałych opłat, bo są one narzucone odgórnie i poszczególne ustawy wymagają od nas uiszczania ich. Dodatkowo raz do roku musimy się rozliczać ze skarbówką, aby urzędnikom udowodnić, że legalnie pracujemy i uzyskujemy dochody, z których regularnie płacimy podatki.

Nikt nie lubi ponosić kosztów, a szczególnie kiedy jest nieproporcjonalnie dużo do uzyskiwanych dochodów. Dlatego właściciele firm często szukają sposobów na obniżenie obowiązkowych opłat do minimum i w tym celu korzystają z różnych usług doradczych, dzięki którym optymalizują swoje koszty i ponoszone opłaty oraz regulują wysokość podatków.