Psychologia, a grafologia

Wiele osób zastanawia się jak można po piśmie jego stylu pokazać osobowość czy charakter osoby piszącej. Na te pytania odpowiada nauka zajmująca się analizowaniem pisma grafologia. Naukę tą wprowadził francuski badacz Jean Hipolit Michon,to on jako pierwszy opracował podstawowe zasady psychologicznej analizy pisma.

grafologiaNajbardziej powszechne wykorzystywanie grafologii jest w psychologii. Grafologia jako nauka ma swoje naukowe postawy w ekspresji wyrazu i w psychologii. Nauka która zajmuję się grafologią w psychologiito psychografologia. Często ta nauka ma opiniowanie jako nie wiarygodna czy przekłamana. Zajmuję się ona związkiem między pismem, a osobowością autora.
Cechy graficzne pisma np. wielkość liter, marginesy,odległość między wyrazami, szerokość pisma czy nawet nacisk pióra przy piśmie stanowią podstawę analizy psychologicznej, która następnie buduje osobowość człowieka, który dany tekst napisał. Psychografolog rozszyfrowuje i ujawniato, co w człowieku nietypowe i charakterystyczne. Grafolog pracuje z mikroskopem, lupą lub linijką. Jestto etap bardzo czasochłonny, ponieważ pismo zmienią się w różnych stanach psychologicznych, z wiekiem, czy nawet przez środowisko w jakim żyjemy.
Osoba pisząca starannieto osoba uporządkowana, zdyscyplinowana. Pismo nie regularne, pokazuję na człowieka który jest chwiejny emocjonalnie oraz który ma niechęć do różnych norm. Małe literki opisuje osobę skromną i lękliwą. Natomiast gdy jest odwrotnie pismo jest duże,to osoba jest ambitna, aktywna, śmiała, stawiająca na swoim. Grafologia w psychologii jest bardzo złożoną nauką. Jestto cykl paro etapowy. Na początku pobierana jest próbka, potem jest badanie pisma osoby która pisze dany tekst, a na samym końcu opiniowe i ocena osoby badanej.

Psychografologia wzbudza wiele kontrowersji, ma tyle samo zwolenników jak i przeciwników. Niektórzy patrzą na tą naukę z przymrużeniem oka, natomiast inni od razu odrzucają możliwość istnienia zależności charakteru pisma od osobowości.

Temat jest szerzej poruszany na http://www.e-grafolog.pl