Recykling tworzyw, a żarówki

Recykling tworzyw sztucznych staje się coraz bardziej popularny, nie tylko w krajach wysoko rozwiniętych, ale także w gospodarkach dopiero się rozwijających. Sytuację taką w dużej mierze wymuszają organizacje międzynarodowe, które wprowadzają obostrzenia na kraje, które nie stosują się do zaleceń. Proces ten jest bardzo dobry bowiem tworzywa sztuczne zabierają dużo miejsca na wysypisku i rozkładają się bardzo długo. Można je wykorzystać znacznie lepiej. Podczas przetwarzania zwykłejtorby plastikowej odzyskuje się energię, która wystarczy na 10 minut pracy 60-watowej żarówki.