Regulacja przepływu cieczy

W systemach hydraulicznych, a także gospodarce wodnej i ściekowej istnieje konieczność zarządzania ilością przepływającej cieczy. Nie zawsze w każdych warunkach dopuszcza się maksymalny przepływ jaki może dać nam dany przekrój, niekiedy ze względu na brak wydajności urządzeń, które ten przepływ odbierają konieczne jest zastosowanie ograniczników.

Regulatory przepływu do sterowania ilością cieczy

regulator przepływuJak wiadomo dany przekrój rur i węży dopuszcza maksymalną ilość cieczy, jaka przy danym ciśnieniu może przez nie przepłynąć. Przy takiej nadawie, która zapewnia tą ilość, ten przepływ jest oczywiście osiągany. Co jednak, jeśli chcemy, aby tej cieczy przepływało mniej, gdyż na przykład urządzenia oczyszczające ścieki nie wyrabiają się z ich nadmiarem. W takim przypadku trzeba zastosować regulator przepływu, który w sposób ściśle kontrolowany reguluje ilość przepływającej cieczy. Taki regulatorto nic innego jak zawór, który jest skalibrowany względem konkretnego przepływu przy danym otwarciu zasuwy lub ilość przepływającej wody jest liczona elektronicznie. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze zwykłym zaworem mechanicznym, który został tak zaprojektowany, aby możliwe było poznanie aktualnej wartości przepływu. W drugim przypadkuto czujniki sprawdzają ile cieczy aktualnie przepływa i regulują one pracę zaworu. Jeśli przepływa ich za dużo,to przymykają go, a jeśli za małoto zamykają.

Taki sposób pracy regulatorów pozwala centralnym jednostkom na sterowanie obiegiem cieczy przez cały układ. Tylko w ten sposób można nie przeciążyć układu, gdyż w przeciwnym razie byłobyto co najmniej bardzo skomplikowane, a w najgorszym przypadku prowadziło do rychłej awarii urządzeń, które znajdują się w całym układzie, a tego raczej nie chcemy.