You are currently viewing Rodzaje paneli fotowoltaicznych

Rodzaje paneli fotowoltaicznych

Na terenie większych miast coraz częściej spotkać można instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Dzięki nim możliwe jest generowanie ciepła czy prądu w sposób ekologiczny, a coraz częściej również i ekonomiczny. Alternatywne formy pozyskiwania mediów pozwalają znacznie ograniczyć wpływ człowieka na środowisko naturalne. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest jednym z najważniejszych obecnie zagadnień.

Zalety stosowania fotowoltaiki

panele fotowoltaiczne bydgoszczWłaśnie dlatego wcześniej przywołane OZE są coraz popularniejsze zarówno wśród klientów indywidualnych jak i również przedsiębiorstw. Warto wspomnieć, że obecnie realizowanych jest wiele programów operacyjnych, których celem jest wsparcie inwestorów pragnących wdrożyć takie rozwiązania. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą się panele fotowoltaiczne bydgoszcz jest jednym z miast, gdzie możliwe jest otrzymanie dotacji, dofinansowania czy kredytu na warunkach preferencyjnych na tego typu wdrożenie. Dzięki temu znacznie skracany jest czas zwrotu z inwestycji, a same panele są dostępne dla szerszej grupy odbiorców docelowych. Urządzenia te pozwalają zamienić promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną. W ten sposób istnieje możliwość wytworzenia potrzebnej energii w miejscu, gdzie jest na nią zapotrzebowanie. Zastosowanie tego typu technologii pozwala również poniekąd uodpornić się na zmiany cen zakupu poszczególnych mediów. Warto wspomnieć, że instalacje tego typu realizowane są obecnie na dwa sposoby.

Jednym z nich jest podłączenie całego układu do sieci przesyłowej i rozliczenie dwukierunkowe. Drugim rozwiązaniem jest układ off-grid, który charakteryzuje się brakiem podłączenia do sieci. W takim przypadku nadwyżki energii są gromadzone w magazynach złożonych z baterii akumulatorów. W momencie zwiększonego zapotrzebowania energia jest z nich pobierana, a w momencie gdy występuje nadprodukcja jest w nich magazynowana.