Stosowanie betonów asfaltowych do budowy dróg

Obecnie najczęstszym materiałem wykorzystywanym do budowy nawierzchni drogowych są mieszanki mineralno-asfaltowe w formie betonu asfaltowego. O ich stosowaniu przesądził szereg bardzo dobrych właściwości użytkowych tego materiału.

Betony asfaltowe jako nawierzchnie drogowe

beton asfaltowyMieszanki z betonów asfaltowychto połączenie lepiszcza asfaltowego, kruszywa i wypełniacza. Mają one taką właściwość, że przy wysokiej temperaturze, w której są wytwarzane posiadają właściwości silnie plastyczne, natomiast po ostygnięciu do temperatury otoczenia tworzą mocną i trwałą strukturę. Dzięki temu możliwe jest korzystanie z nich bezpośrednio po ułożeniu, w czasie potrzebnym do jej wystygnięcia, czyli najczęściej parę lub kilka godzin. Widać tutaj znaczną różnice w stosunku do na przykład nawierzchni betonowych, które wymagają kilku dni aby można było po nich jeździć. Nawierzchnie z betonu asfaltowego układane są szybko za pomocą specjalistycznego sprzętu zwanego rozkładarkami, które profilują i wygładzają nawierzchnie jeszcze zanim wjadą na nią walce drogowe. Rozpowszechnienie technologii asfaltowej znacznie wpłynęło także na rozwój technologii asfaltów. Obecnie produkowane asfalty są dużo bardziej odporne na koleinowanie i warunki atmosferyczne niż jeszcze kilkanaście lat temu dlatego nawierzchnie powstające z ich zastosowaniem są trwalsze i wytrzymują długie lata bez konieczności wykonywania napraw. Oczywiście warunkiem, aby tak było jest zastosowanie odpowiedniej technologii wykonania konstrukcji nawierzchni, w której beton asfaltowy pełni tylko rolę wierzchnich warstw. Ito nawet nie najgrubszych.

Betony asfaltowe wykonuje się w specjalnych wytwórniach wyposażonych w odpowiedni sprzęt do mieszania na gorąco całej mieszanki. Tak przygotowaną transportuje się na budowę w możliwie jak najszybszy sposób, aby nie straciła ona temperatury. Po ostygnięciu jest już gotowa do eksploatacji.