Skuteczna windykacja – które metody wybrać?

Większość przedsiębiorców spotkało się nie raz z sytuacją, gdy jego kontrahent nie zapłacił za zakupionetowary lub usługi. Zwykle wierzyciel nie podejmuje od razu czynności windykacyjnych. Daje dłużnikowi czas wysyłając ponaglenia do niego skłaniające do zapłaty długu lub ujawnia informacje o długu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jak skutecznie ściągać długi?

Egzekucja długówTakie czynności zazwyczaj odnoszą skutek jeśli dłużnik nie zapłacił należności, ale dysponuje wyznaczoną kwotą. W przypadku jeśli wysyłanie ponagleń oraz pism wzywających do zapłaty nie odnosi żadnego skutku wierzyciel wkracza ze sprawą na drogę sądową. Często okazuję się, ze dłużnik nie mógł spłacić swojego długu, ponieważ miał problemy finansowe i nie dysponował takim budżetem. Najlepiej jest aby przedsiębiorca miał wszystkie potrzebne faktury oraz dokumenty, aby udowodnić, ze dłużnik nie zapłacił mu jego należności. Jeśli sprawą zajął się już sąd, może on wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym lub nakazowym. Postępowanie nakazowe jest dla wierzyciela korzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ stanowi ono zabezpieczenie co oznacza, że do momentu jego wydania sprawę można skierować do komornika. Takiej możliwości nie daje nam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Po zakończeniu już windykacji oraz odebraniu przez wierzytelnego swojej należności może on również wystąpić do sądu o obciążenie dłużnika kosztami windykacji. Windykacja na koszt dłużnika jest o wiele korzystniejsza dla wierzyciela, ponieważ nie ponosi on wtedy żadnych strat finansowych. Skuteczna windykacja jest również dobrą reklamą dla firmy windykacyjnej, która ją prowadziła.

Jeśli masz problem ze swoim kontrahentem, ponieważ nie zapłacił Ci twojej należności teraz już wiesz co robić. Nie zapominaj aby zachować przy tym spokój oraz trzeźwy umysł. Na samym początku spróbuj wyjaśnić sprawę polubownie, jeśli dłużnik nie będzie chciał ztobą współpracować wejdź ze sprawą na drogę sądową.