Sytuacje zmuszające do oszczędzania

 

Poziom rozwinięcia gospodarczego w Polsce rośnie szybko. Powodujeto, że coraz więcej przedsiębiorców oraz zakładów przemysłowych rozwija swoje firmy i rozbudowuje infrastrukturę. Zwiększająca się liczba urządzeń i maszyn wykorzystywanych w procesach technologicznych poszczególnych firm sprawia, że zapotrzebowanie na energię elektryczną w tym na moc czynną z roku na roku zwiększa się.

Oszczędzanie prądu przez firmy

ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwieSytuacja taka nie ułatwia już i tak ciężkiej pracy całemu systemowi elektroenergetycznemu.W porze letniej gdzie temperatura często jest wysoka, nie ma wiatru oraz opady deszczu są znikome, generatory elektrowni konwencjonalnych często są przeciążone. Skutkujeto zwiększonym ryzykiem awarii oraz znacznie obniżenie i tak już niskiej sprawności turbozespołu. W takich przypadkach należy w pewien sposób odciążyć generatory oraz całą siec elektroenergetyczną. Abyto zrobićjednym ze sposobów jest ograniczenie zużycia energii w przedsiębiorstwie. Innymi słowy sąto wprowadzane stopnie zasilania. Takie rozwiązanie jest bardzo skutecznym sposobem na odciążenie generatorów, które przez wysoka temperaturę na zewnątrz i brak wody do chłodzenia osiągają bardzo wysokie temperatury. Taki stan rzeczy naraża te elementy na uszkodzenie, co może prowadzić do awarii. Podjęcie takiej decyzji niesie za sobą szereg konsekwencji. Między innymi zakłady przemysłowe muszą ograniczyć swoje procesy technologiczne, co rzutuje na ich dochody. Niekiedy niektóre firmy musza całkowicie zaprzestać pracy.

Komunikaty o wprowadzaniu stopni zasilania przekazywane są za pomocą radiofonii i telewizji publicznej w określonych porach. Przedsiębiorstwa, które zignorowały te informacje oraz nie zastosowały się do odgórnych poleceń narażone są na wysokie kary finansowe oraz kłopoty prawne.