Szczyt ekologii – ławki parkowe i miejskie

Zagospodarowanie przestrzeni w mieście

Projektowanie, realizacja ustalonej koncepcji oraz pielęgnacja terenów zielonych w przestrzeni miejskiej stanowi obecnie jedno z priorytetowych zadań, przed jakimi stoją władze miast. Mieszkańcy tzw. betonowych dżungli potrzebują choć namiastki kontaktu ze światem natury. Jednostki odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzeni zielonej stają przed wyzwaniem wczucia się w charakter miasta, a także w potrzeby i oczekiwania jego mieszkańców.

Zielona przestrzeń miejskato w najogólniejszym pojęciu obszary zieleni położone w granicach miasta. Nie bez powodu nazywa się je płucami miast. Zieleń jest jednym z czynników decydujących o jakości życia na terenach miejskich. Dobrze wkomponowana w betonową przestrzeń stanowi strefę relaksu i wypoczynku, jest przestrzenią chwilowej ucieczki od miejskiego zgiełku.

Ze względu na działy zagospodarowania przestrzeni miejskiej możemy wyróżnić ogólny podział ze względu na:

1) Zakres usług projektowych:
Projektowanie terenów zielonych – ogólne określenie kompleksowych usług projektowych, obejmujących gospodarkę i waloryzację zieleni. Dotyczy projektów małych i dużych ogrodów, klombów, rabat itp.
Projektowanie ogrodów przydomowych – opiera się na planie zagospodarowania przestrzeni przydomowej z uwzględnieniem zasad sztuki ogrodowej. W dziedzinie aranżacji ogrodu przydomowego architekci przygotowują koncept w konsultacji z indywidualnym klientem.
Projektowanie przestrzeni publicznych – dotyczy aranżacji przestrzeni publicznych tak, aby umożliwiały jasną orientację i identyfikację określonego obszaru miasta. W procesie projektowania uwzględnia się różnorodne materiały oraz małą architekturę, które mają wpływ na uzyskanie określonej percepcji przestrzeni.

2) Obszary architektury:
Architektura miejska – jej zadaniem jest stworzenie rozwiązań przeznaczonych do zastosowania w przestrzeni miejskiej. Ma za zadanie stworzenie elementów współgrających z otoczeniem obszarów miasta, np. komponentów małej architektury (ławki miejskie, kosze na śmieci itp.).
Architektura krajobrazu miejskiego – zajmuje się nią miejski architekt krajobrazu. Opiera się na planowaniu, projektowaniu i zarządzaniu środowiskiem naturalnym i kulturowym miasta. W tym obszarze znajdują się kwestie opracowania projektów architektury parków publicznych, skwerów itp., ochrony m.in. rzeźb terenu, wód itd.
3) Wyposażenie przestrzeni publicznej (mała architektura):
Meble miejskie i parkowe– służą tworzeniu miejsc spotkań i relaksu. Tworzone są wg st ławki miejskie – wśród nich dominują ławki żeliwne. W ofertach producentów znajdują się także ławki wykonane z drewna, betonu czy stali.
Ławki parkowe – muszą być nie tylko elementem użytkowym, ale też ozdobą i urozmaiceniem parku.
Inne elementy małej architektury, m.in:
kosze na śmieci – stanowią obowiązkowy element przestrzeni miejskiej. Umieszczone na ulicach wykonane są najczęściej z ze stali nierdzewnej. W przypadku parków preferuje się kosze stalowe i żeliwno-stalowe.
Donice – muszą być trwałe i wytrzymałe. W ofertach znajdują się donice wykonane z drewna, stali nierdzewnej czy betonu.
Słupki – są nieskomplikowanymi obiektami miejskiej architektury. Mają za zadanie zabezpieczenie zieleni, chodników, parkingów czy ścieżek rowerowych.

Dodaj komentarz