You are currently viewing Urządzenia do pomiaru wagi samochodów ciężarowych

Urządzenia do pomiaru wagi samochodów ciężarowych

W Polsce jak i w innych krajach należących do Unii Europejskiej, ale także na całym świecie istnieje system przepisów prawnych, których trzeba przestrzegać. Za nieprzestrzeganie tych przepisów grozi bardzo wysoka kara i może mieć przykre konsekwencje. Jeden z przepisów mówi o dopuszczanej masie pojazdu, której nie może przekroczyć. Jak jednak się to sprawdza?

Waga najazdowa dla tirów

wagi najazdoweKażde z Państw mają określone przepisy i normy. Których nie mogą przekraczać. Inne przepisy i normy będą dla tych Państw wchodzących do Unii Europejskiej a inne będą obowiązywały w Państwach, nie wchodzących w jej skład. Każde Państwo ma inne dopuszczane wymiary i masy, dlatego, żeby przestrzegać  tych przepisów i dokładnie sprawdzać zaczęto stosować d tego to.pl/wagi-samochodowe/”>wagi najazdowe. Tir wystarczy,  że najedzie w punkcie kontroli  na specjalnie przeznaczone do tego celu wagi najazdowe, które dokładnie oszacują wagę pojazdu. Jest to bardzo ważne, żeby waga mieściła się w normie, ponieważ przeładowane samochody ciężarowe stanowią zagrożenie na drogach. Mogą być przyczyną wielu wypadków. Również za sobą niosą wiele zniszczeń na drogach. Niestety, niektóre nawierzchnie ulegają zniszczeniu pod wpływem za dużego ciężaru. Poruszanie się przeładowanym pojazdem jest wykroczeniem i podlega to karze. Specjalne służby odpowiedzialne za wychwytywanie przeciążonych samochodów, mają obowiązek interweniować w sytuacji namierzenia takiego pojazdu. Waga najazdowa nie jest skomplikowana, wystarczy, że samochód ciężarowy na nią najedzie i już znamy dokładnie jego wagę. Jest ona wytrzymała na ciężary i potrafi ważyć bardzo ciężkie samochody. Wykonana bardzo solidnie. Odporna na warunki atmosferyczne.

Każdy kierowca Tira przechodzi test ważenia pojazdu. Normy i zasady ustalone w każdym Państwie są inne dlatego należy dokonać starań, by nie złamać przepisów. Złamanie przepisów może skutkować bardzo przykrymi konsekwencjami, dlatego nie warto przekonywać się na swojej skórze, tylko trzymać się konkretnych wytycznych.