You are currently viewing Właściwe przechowywanie faktur

Właściwe przechowywanie faktur

Każdy z nas otrzymuje w swoim życiu różnorodne dokumenty, które stanowią podstawę prawną dla zawartych i realizowanych umów, ale nie tylko. Jednymi z dokumentów, które posiada każdy z nas, są faktury. Niezależnie od tego, czy jesteśmy osobami prywatnymi czy też przedsiębiorcami, zwykle każdego miesiąca otrzymujemy przynajmniej jedną fakturę do opłacenia. Obecnie otrzymujemy je w formie papierowej lub elektronicznej.

Stworzenie archiwum faktur

archiwizacja fakturNiezależnie od tego, czy prowadzimy firmę, czy też faktury otrzymujemy jako klienci detaliczni, naszym obowiązkiem jest właściwe ich archiwizowanie, podobnie zresztą jak i dowodów wpłat, których dokonujemy na ich rzecz. Faktury, które otrzymujemy i opłacamy mamy obowiązek przechowywać w sposób zorganizowany, by na wypadek kontroli skarbowej móc w sposób szybki i bezproblemowy dokonać ich przedstawienia. Obecnie ważna jest już nie tylko archiwizacja faktur papierowych, ale również i elektronicznych. Oczywiście, chociaż obowiązek archiwizacji faktur spoczywa na każdym z nas, przedsiębiorcy zwracają na tę kwestię zwykle zdecydowanie większą uwagę niż osoby prywatne, ponieważ to oni również częściej mają do czynienia z różnorodnymi kontrolami, kiedy muszą przedstawić wszystkie dokumenty i rozliczenia, zgodnie z którymi wydatkują czy też otrzymują określone pieniądze. Nie dziwią nas więc segregatory pełne papierowych faktur, czy też systemy archiwizujące faktury elektroniczne.

Kiedy nie jesteśmy pewni, czy konkretne faktury muszą być przez nas archiwizowane, dobrym rozwiązaniem jest sprawdzenie tej kwestii poprzez zastosowanie chociażby wyszukiwarki internetowej. Kiedy wpiszemy typ faktury, np. jakiego produktu czy też usługi ona dotyczy, a także dodamy zwrot powiązany z przechowywaniem czy też archiwizacją, zwykle szybko i bez problemu uzyskamy pożądane przez nas informacje.