Wpływ inwestycji na środowisko

Każdego roku realizowane są przeróżne inwestycje przemysłowe, gospodarcze czy nawet państwowe, które mogą mieć niewielki albo znaczący wpływ na środowisko. W związku z tym prawo wymaga od inwestorów przygotowania stosowanego raportu.

Kiedy konieczne jest wykonanie raportu?

raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięciaŚrodowisko naturalne każdego dnia jest zanieczyszczane przez wiele przedsiębiorstw, które są już długo na rynku i nie zawsze stosują najnowocześniejsze metody prowadzenia działalności. Obecnie każda firma przechodzi specjalne testy, mające na celu ustalenie jej negatywnego wpływu na środowisko. Jednakto co najważniejsze,toto iż już na etapie planowania inwestycji, osoba odpowiedzialna za realizację projektu, musi wykonać stosowny raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, które ma być zrealizowane. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z najważniejszych elementów oceny wpływu na przyrodę. Konieczność sporządzenia takiego dokumentu przez inwestora i dołączenie go do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zachodzi za każdym razem, kiedy prawo wymaga przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Jestto dokument, który musi być sporządzony w oparciu o faktyczne i rzetelne dane, ponieważ stanowi on jedyne źródło danych na temat wpływu na środowisko. Od wydanej decyzji na podstawie raportu zależy w dużej mierze wydanie pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji. Najczęściej takie raporty dotyczą przedsięwzięć na dużą skalę, które mają wpływ na przyrodę.

Do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wpływa mnóstwo takich raportów i muszą być rzetelnie przeanalizowane i ocenione. W razie wątpliwości, autor raportu jest wzywany do złożenia wyjaśnienie lub uzupełnienia danych zawartych w dokumencie.