You are currently viewing Wyposażenie pracowni językowych w szkole

Wyposażenie pracowni językowych w szkole

Okres wakacyjny dobiega końca. Ostatnie dni poświęcone są zawsze na przygotowania na najbliższe dziesięć miesięcy nauki. Uczniowie kupują książki, zeszyty i przybory szkolne, a nauczyciele szykują plany lekcji oraz materiały edukacyjne. Bardzo ważne jest także, dobre wyposażenie sali lekcyjnej w której spędzimy wiele godzin podczas nauki.

Odpowiednie wyposażenie sali językowej 

wyposażenie sal szkolnych językowychNauka w dobrze przygotowanych salach lekcyjnych jest przyjemniejsza, dlatego też każda sala powinna mieć wyposażenie odpowiednie do nauczanego w niej przedmiotu. Wyposażenie sal szkolnych językowych to przede wszystkim słowników. W przypadku sali polonistycznej są to słowniki ortograficzne, a w salach do języka obcego jest to słownik dwujęzyczny. W salach polonistycznych możemy na ścianach znaleźć podobizny sławnych, polskich pisarzy oraz ich krótkie biografie. W sali do nauki języka polskiego znajdują się również książki takie jak encyklopedia oraz lektury szkolne omawiane przez nauczyciela na lekcjach. W salach do nauki języka obcego znajdują się często flagi danego kraju oraz mapy. Na mapach zaznaczone są przeważnie największe miasta oraz najbardziej znane zabytki. Często naklejone są również zdjęcia wspominanych zabytków. W każdej z tych sal nie może zabraknąć rzutnika oraz projektora, aby nauczyciele mogli korzystać z materiałów multimedialnych podczas nauczania. Wtedy również uczniowie mogą przygotowywać własne prezentacje i prowadzić przez chwilę lekcję. 

Dobrze wyposażona sala wpływa na dzieci, ponieważ bardziej zaczynają interesować się danym przedmiotem. Najważniejsze jest, aby uczniowie dostrzegali różnice, że wyszli z jednej sali do drugiej, czyli każda musi być inaczej udekorowana. Każde pomieszczenie, w zależności od nauczanego tam przedmiotu powinno pokazywać inny świat.