Wyposażenie tartaku bez którego trudno byłoby się obejść

Tartakto miejsce gdzie dokonuje się przerobu pni drzew na tarcicę, którą następnie przerabia się na elementy drewniane o różnym przeznaczeniu na przykład części meblarskie czy stolarkę budowlaną. Nie byłobyto jednak możliwe bez zastosowania odpowiedniego wyposażenia maszyn i akcesoriów.

Nie tylko piła do drewna

taśma plastikowaSercem każdego tartaku są piły tarczowe z widią do drewna, czyli tarczą o specjalistycznie ciętych zębach. Piły umożliwiają podział drewna na mniejsze kawałki by ułatwić ich dalszy przerób. Producenci oferują różne typy pilarek, które stosuje się w zależności od gatunku drewna, czy jestto drewno twarde czy miękkie. Ścinkę drzew często wykonuje się również w zimie, składowane przed wywozem do tartaku, pnie drzew w lesie ulegają zamarzaniu. Zmarznięte drewno również wymaga odpowiedniej piły. Tartak dzieli się na trzy główne części: plac surowca, gdzie odbierane jest przywiezione z lasu drewno a następnie rozdzielane jest do dalszej pracy, hala tartacza, gdzie następuje jego cięcie i segregacja na surowce o konkretnym przeznaczeniu, a także skład tarcicy, gdzie drewno jest magazynowane, aż do odbioru go przez pracowników transportu, którzy rozwożą je do specjalistycznych zakładów przemysłowych. Zdecydowanie transport drewna pomiędzy poszczególnymi działami byłby niemożliwy gdyby nie wózki do przewozu drewna i taśmy. Za pomocą b

Niezbędnymi akcesoriami w tartaku są również narzędzia dzięki, którym można naostrzyć piły zwane ściernicami. Ostre tarcze tnące pozwalają nie tylko zachować precyzję, ale także wysoką jakość i wydajność cięcia, w związku z tym stały monitoring i regularne ostrzenie jest bardzo ważne.

Więcej na stronie trak24.com.pl