You are currently viewing Założenie Gewerby w Niemczech

Założenie Gewerby w Niemczech

Dzisiejsze miejsce Polski w Europie jest silnie związane z członkostwem w Unii Europejskiej. Daje to nam Polakom ogromne korzyści, a w szczególności te na uzyskaniu swobodnego wyboru miejsca życia i zarobkowania. Możemy pracować i zakładać firmy w państwach unii na tych samych zasadach, co ich obywatele.

Prosta forma działalności gospodarczej w Niemczech

działalność gewerba w niemczechNajprostszą drogą do zostania przedsiębiorcą w Niemczech jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej czyli tzw. Gewerby. Proces wpisania do rejestru podmiotów gospodarczych jest szybki i łatwy. Należy jednak posiadać podstawową wiedzę w zakresie podatków gdyż na etapie działań biznesowych możemy popaść w tarapaty. Niewiedza nie będzie żadnym wytłumaczeniem. Posiadanie nieruchomości w postaci lokalu, który będzie siedzibą podmiotu jest pierwszym koniecznym warunkiem założenia firmy. Z dokumentem potwierdzającym prawo do lokalu oraz z dokumentem tożsamości trzeba się udać do Gewerbeamt gdzie firma zostanie wpisana do ewidencji działalności gospodarczej. Wraz z dokonaniem wpisu informacja o naszej firmie zostaje przekazana do urzędu skarbowego skąd otrzymamy do wypełnienia formularz składający się z ośmiu stron. Od nas samych będzie zależeć do jakich progów podatkowych zostaniemy przez urząd skarbowy zakwalifikowani. Kwota 17.500 euro obrotów rocznie jest sumą graniczną między posiadaniem statusu małego przedsiębiorcy, a większego. Wszystkie decyzje podatkowe muszą być bardzo dokładnie przemyślane ponieważ składanie zafałszowanych deklaracji doprowadzą do wysokich kar, wyrównań i odsetek. A trzeba pamiętać, że przy Gewerbie odpowiadamy za błędy całym majątkiem. Tak więc trzeba być świadomy, że zakładając działalność Gewerba w Niemczech jest prostą formą ale wymaga wiedzy i dużej samodyscypliny.

W Niemczech istnieje inny niż w Polsce system ubezpieczeń i każdy właściciel Gewerby musi samodzielnie wybrać ubezpieczyciela. Może to być instytucja państwowa lub prywatna oferująca możliwość wykupienia polisy. Bez tego nie można funkcjonować na niemieckim rynku. Gewerba daje jej właścicielom poczucie poczucie funkcjonowania w legalnym systemie gospodarczym i wzbudza zaufanie u klientów.