Zasady działania zabiegów laserowych

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie ma idealnego sposobu na całkowite pozbycie się tatuażu. Wyniki badań sondażowych twierdzą, że około 50% osób, które zdecydowały się na wykonanie tatuażu po pewnym czasie zdecydowanie żałuje tego kroku i decyduje się na usunięcie tatuażu. Mechanizm działania zabiegów laserowych opiera się na tzw. efekcie fotoakustycznym. Krótkie i wysokoenergetyczne impulsy światła uderzają w cząstki barwnika i są one przez nie pochłaniane.

Jakie parametry charakteryzują laser?

Zjawisku fotoakustycznemutowarzyszywydzielenie dużych ilości ciepła, które rozchodząc się z duża prędkością powoduje powstanie fal dźwiękowych i w ten sposób powstałe fale uderzają w cząstki barwnika powodując jego rozbicie na mikrocząsteczki, które są następnie usuwane przez układ odpornościowy organizmu. Na skuteczne usuwanie tatuaży składa się taki dobór długości fali lasera aby była ona selektywnie absorbowana przez barwnik tatuażu a nie przez otaczające struktury (np. naczynia krwionośne i skórę). Różnorodność kolorystyczna tatuaży spowodowała, że jedna długość fali zdecydowanie nie wystarcza – potrzebne są różne długości fal zgodne z widmem absorpcji różnych kolorów barwników.

laserPromieniowanie laserowe wykorzystuje się też w innych celach. Jubilerzy w Bydgoszczy oferują laserowe grawerowanie biżuterii. Podobne zastosowanie, choć nie wymagające takiej precyzji jest laserowe wycinanie w przemyśle. Nie zdajemy sobie pewnie sprawy, że różne zębatki i trybiki w zegarku, który kupiliśmy w jednym ze sklepów w Bydgoszczy, zostały wycięte przy użyciu wycinarki laserowej.

Źródło promieniowanie laserowego opisuje wiele parametrów. Ważnym czynnikiem jest też moc impulsu (im wyższa, tym lepiej) oraz czas trwania impulsu(najlepiej krótki, gdyż ciepło nie rozchodzi się na otaczające tkanki, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia struktur przyległych do tatuażu). Skuteczne zabiegi, w których wykorzystuje się laser, powinny być przeprowadzane za pomocą laserów operujących energią min. 1J dla długości fali 1064 nm i 694nm, min. 0,4 J dla długości fali 532 nm a także zdolnością dostarczenia tej energii w możliwie najkrótszym czasie, czyli długością impulsu mierzoną w nanosekundach (najlepsze lasery osiagają wartości w granicach 5-7 ns).

O skuteczności lasera decyduje też rozmiar plamki, czyli szerokość wiązki laserowej. Oznaczato, że większe rozmiary plamki zabiegowej mogą nieznacznie zwiększyć głębokość penetracji światła laserowego i umożliwiato bardziej efektywne usuwanie głębiej położonych warstw tatuażu. Skracają również czas zabiegu.